Kiedy nie trzeba składać PIT-ów?

Konieczność zadeklarowania w Urzędzie Skarbowym swojego dochodu z minionego roku podatkowego obowiązuje większość obywateli kraju, będących osobami fizycznymi. Istnieją jednak ściśle określone przez prawo okoliczności, w których złożenie jednej z deklaracji PIT nie będzie konieczne. Kiedy zachodzi taka sytuacja i kogo ona dotyczy?

Zmiany w rozliczeniach – czy ktokolwiek musi składać PIT?

Rok 2019 przyniósł podatnikom niemałe zmiany w zakresie rozliczenia PIT. Obecnie nie zachodzi już potrzeba indywidualnego przesyłania PIT-37 oraz PIT-38 do Urzędu Skarbowego, ponieważ zeznania te zostały wstępnie wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową i udostępnione podatnikom do wglądu za pośrednictwem strony internetowej. Płatnicy mogą po zapoznaniu się z nimi wprowadzić potrzebne korekty.

To niewątpliwe ułatwienie na linii stosunków obywateli z US, jednak trzeba pamiętać, że samodzielne rozliczenie PIT ciągle obowiązuje osoby, które składają wnioski oznaczone pozostałymi numerami – w tym przypadku na wypełnienie ich przez KAS trzeba będzie poczekać do końca roku podatkowego 2019. Oczywiście, przepisy te obowiązują osoby, dla których prawo przewiduje obowiązek złożenia deklaracji. Prócz nich możemy wyróżnić określone grupy, które nie muszą się tym martwić.

Kto jest zwolniony ze składania deklaracji?

PIT-y nie obowiązują przede wszystkim podatników, których dochody w minionym roku podatkowym podlegały opodatkowaniu na zasadach ryczałtu. To samo dotyczy osób, które w okresie jego trwania wykonywały pracę w ramach umowy zlecenia, z płacą nieprzekraczającą 200 zł. Nie należy przy tym zapominać, że praca wykonywana w ramach działalności nierejestrowanej – nawet, jeśli jest nisko płatna – wiąże podatnika koniecznością zadeklarowania PIT. Jeżeli w minionym roku przez podatnika nie została wykonana żadna płatna praca, a co za tym idzie, nie nastąpił przychód, składanie PIT-u zerowego nie jest obowiązkowe.

Kolejną sytuacją, gdzie obowiązek związany z deklarowaniem dochodu na PIT-ach się nie pojawia, jest podleganie pod którąś z kategorii zwolnionych od podatku dochodowego od osób fizycznych. Choć przewidywane przez prawo zwolnienia podmiotowe dotyczą tylko wąskiej grupy płatników, w przypadku zwolnień przedmiotowych sprawa ma się inaczej. Zwolnione przedmiotowo są między innymi osoby otrzymujące niektóre świadczenia, jak odszkodowania, renty, zasiłki alimentacyjne, dodatki rodzinne, stypendia naukowe i szereg innych. Również część przychodów emerytów i rencistów, a także przychody bonusowe w ramach pracy (różnego rodzaju bony) należą do tej kategorii, której dokładny opis znajduje się w ordynacji podatkowej.

Więcej na informacji temat PITów i ich wypełniania znajdziesz też pod tymi linkami:

Artykuł portalu Kapitalni.org

PIT w artykule na Wikipedii