Jak poprawnie dokonać rocznego rozliczenia podatku?

Okres rozliczeń podatkowych za rok 2018 mamy za sobą, ale życie nie znosi próżni i następny okres rozliczeniowy nadejdzie szybciej, niż tego pragniemy.

Generalnie – nie lubimy płacić podatków, szczególnie w sytuacji niedoborów, czyli niedopłaty. Jeśli jednak zdarzy się nam nadpłata, wówczas wizyty w urzędzie skarbowym należą do całkiem przyjemnych.

Kiedy powstają różnice między podatkiem należnym a rzeczywistym?

Większość z nas nie oblicza samodzielnie swoich miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Robią to z nas działy finansowe naszych pracodawców lub instytucje typu ZUS, KRUS czy inne organy emerytalne. Przedsiębiorcy prowadzący samodzielną działalność gospodarczą też rzadko osobiście naliczają zaliczki na podatek. Wiedzą o podatkach posiadają głównie księgowi, a my nawet nie kontrolujemy, czy nie zdarzył się jakiś błąd.

Różnice w podatku należnym, czyli tym który powinniśmy zapłacić a rzeczywistym, czyli zapłaconym w ciągu roku obliczane są podczas sporządzania rocznego zeznania podatkowego. Jeśli podatnik nie stosuje żadnych ulg a okazuje się, że ma nadpłatę czy niedopłatę podatku, to jest to zapewne wynik błędu powstałego w ciągu roku.

Czasem różnice powstają u osób zatrudnionych w kilku miejscach na różnego rodzaju umowach, gdzie powinny być zastosowane różne stawki kwoty uzyskania przychodu.

Roczne rozliczenie – jak zrobić to prawidłowo?

Większość z nas rozliczają urzędy skarbowe, więc jeśli chcemy skorzystać z ulg podatkowych powinniśmy nanieść poprawki na formularzu wypełniony przez urzędników. Jeśli tego nie zrobimy, ulgi przepadną. Powinni o tym pamiętać ci, którzy mają prawo do ulgi internetowej, rehabilitacyjnej, rodzice uczących się dzieci, darczyńcy wspierający datkami różne instytucje charytatywne.

Stosowanie ulgi zazwyczaj skutkuje nadpłaceniem podatku, co w praktyce oznacza opisany w tym artykule zwrot podatku w kwocie, która jest różnicą między wpłatami a należnościami.

Czas zwrotu podatków zawyżonych określony jest w ustawie. Jeśli podatnik złożył zeznanie w urzędzie, to na zwrot może czekać 3 miesiące. W przypadku rozliczenie internetowego okres ten skraca się do 45 a nawet 30 dni.

Jeśli roczne rozliczenie wykazuje niedobór, to niedopłatę podatku jesteśmy zobowiązaniu uregulować niezwłocznie, najlepiej razem ze składanym drukiem rozliczenia. Gdy niedobór podatku znajduje się w rozliczeniu dokonywanym przez urząd skarbowy, to po zakończeniu okresu podatkowego urzędnicy informują na piśmie podatnika o konieczności wpłacenia różnicy na konto urzędu w terminie podanym w korespondencji.

Brak terminowej wpłaty uruchamia procedurę naliczania kar – odsetek, które są wysokie i niezapłacone przyrastają lawinowo powiększając nasz dług w stosunku do fiskusa.